Herbalife24 priče

Priče

Ishrana će mi pomoći da uhvatim najbolji talas. Uvek mislim da mogu više, pređem granicu više od drugih.

Gabriel Villarán

PRIJAŠNJE PRIČE

Kada je reč o treniranju i takmičenju, neizbežno je da doživite zastoj u napredovanju. Moj posao je da treniram vrednije i prevaziđem to.

Heather Jackson

Sponzorisani sportisti

Koja je vaša Herbalife24 priča?

Ispričajte nam svoju ličnu Herbalife24 priču o uspehu.